Svenska möten

​UTVALD AV Svenska Möten

Såstaholm herrgård är utvald och stolt medlem av Svenska Möten. De är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Att Såstaholm är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem.

Såstaholm äger Svenska Möten tillsammans med cirka 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Läs mer på svenskamoten.se

Svenska möten

Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten